Do go thu khoa Do go thu khoa

Sản phẩm tiêu biểu

Đèn nhà xưởng
Đèn âm trần
Đèn Pha
LED Bulb
Đèn Downlight
Đèn T5

Sản phẩm mới

Bộ đèn T5 thay thế không chóa TKD 28W
Bộ đèn T5 thay thế có chóa TKD 28W
Bóng đèn T5 14W
Bóng đèn T5 28W
Bộ đèn đơn T5 lắp mới không chóa 28W
Bộ đèn đơn T5 có chóa 28W
Bộ đèn đôi T5 2x28W dạng xương cá
LED Wall Washer

Đối tác

  • Denso
  • Metro Super market
  • Osram lighting
  • Big C
  • Brother